Kredyt i jego koszty – całkowita kwota do zapłaty

Kredyt hipoteczny lub pożyczka powinna być zawsze dobrze przemyślaną opcją. Ponieważ każdy obowiązek trzeba spłacić, pożądane jest dostosowanie jego wymiarów do ograniczeń domowych finansów. Musisz spłacić więcej niż otrzymałeś. Na szczęście na rynku dostępny jest wskaźnik RRSO, który pozwala w prosty sposób oszacować całkowity koszt pożyczki, a pożyczkodawcy nigdy nie ukrywają całkowitej kwoty do spłaty – ważne jest jednak, aby zrozumieć, jak różnią się te wyobrażenia.

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota do zapłaty – jakie są różnice?

Całkowita kwota do zapłaty to całkowita kwota do spłaty – to po prostu wszystkie pieniądze, które muszą zostać zwrócone bankowi lub instytucji finansowej przez cały okres kredytowania lub pożyczki. Składają się na nie całkowity koszt kredytu oraz środki dłużne. Umowa określa całą kwotę do zapłaty, a raty składają się już z wszystkich jej składników. Są to oczywiście ważne sprawy teoretyczne, ponieważ ich nieznajomość może przyczynić się do tego, że wobec nas prowadzona będzie windykacja należności.

Spójrzmy na przykład. Teresa wzięła pożyczkę 1000 zł na rok. Prowizja wynosiła 100 zł, natomiast odsetki 168 zł. Nie ma żadnych ukrytych opłat. Przez cały okres kredytowania Teresa będzie musiała spłacić 1268 zł, z czego 1000 zł to kapitał, a 268 zł to odsetki.

Powyższy przykład ilustruje rozróżnienie między całkowitym kosztem a całkowitą kwotą do zapłaty. Koszt pożyczki to opłata lub prowizje pobierane od Klienta w związku z pożyczką. Na koszt kredytu, zgodnie z definicją ustawy o kredycie konsumenckim, składają się:

  • Odsetki – Opłaty
  • Prowizje – Podatki i marża – Koszty usług dodatkowych, takich jak ubezpieczenie, którego często wymagają banki

Wszystkie te opłaty są reprezentowane w RRSO, która stanowi procent całkowitego rocznego kosztu pożyczki. Pozwala bez wysiłku porównać wiele ofert. Całkowita należna kwota to tylko suma salda pożyczki i związanych z nią opłat.